Kosova OSH

Click here to edit subtitle

News

Projekti Regjional- Trajnim 03-05 Tetor 2017

Posted by saracinif on August 22, 2017 at 3:25 PM

THIRRJE PËR PJESËMARRJE NË

PUNTËORINË PËR ÇËSHTJET THEMELORE TË SIGURISË DHE SHËNDETIT NË PUNË, STANDARDET, KUSHTET E PUNËS, AVOKIMIT DHE LOBIMIT AFTËSIVE TË PËRFAQËSUESËVE TË SHOQËRISË CIVILE DHE ORGANIZATAVE MEDIAALE

PROJEKTI: "RRITJA E KAPACITETEVE DHE FORCIMIN E ROLIT TË ORGANIZATAVE CIVILE REGJIONALE PËR PËRMIRËSIMIN E KUSHTEVE TË PUNËS DHE DIALOG ME INSTITUCIONET SHTETËRORE"

Të nderuar,

Na paraqet kënaqësi për t’ju njoftuar me thirrjen për pjesëmarrje në puntorinë për çështjet themelore të sigurisë dhe shëndetit në punë, standardet, kushtet e punës, avokimit dhe lobimit aftësive të përfaqësuesëve të shoqërisë civile dhe organizatave mediaale.

Punëtorija do të mbahet nga trajnerët e aftë vendore dhe ekspertë nga Evropa të cilit do të synojnë në përmirësimin e njohurive të përfaqësuesve të organizatave të shoqërisë civile për të zhvilluar strategji komunikimi, mjetet e komunikimit dhe teknikat e organizatave mediale, në mënyrë për të rritur ndërgjegjësimin e publikut në përmirësimin e kushteve të punës.

Trajnimi do të mbahet në Prizren- Prevalë në Hotel SHARI, më dt.03-05 tetor 2017.

Afati i fundit për dorëzimin e aplikimit tuaj është 15 shtator 2017 deri në 16:30.

Organizatat e interesuar mund të nomonojnë nga dy pjesëmarrës.

Rreth projektit:

Projekti - "Ndërtimi i kapaciteteve dhe forcimi i rolit të organizatave rajonale

për të përmirësuar kushtet e punës dhe dialogut me institucionet shtetërore ", zbatouar në kadër të Institucioneve EuropeaAid / 150147 / DH / ACT / PRAREG, i mbështetur nga Komisioni Evropian në Bruksel. Projekti zbatohet nga 5 vendet e IPA-s.:

➢ Shoqata Maqedonase e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë

➢ Shoqata Serbe e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë

➢ Qendra Shqiptare për Siguri dhe Shëndetësi në Punë

➢ Shoqata e Sigurisë dhe e Shëndetit në Kosovë

➢ Shoqata Malazeze e Sigurisë në Punë

Qëllimi kryesor i projektit: Vendosja e një dialogu ndërmjet organizatave qytetare dhe atyre mediale në drejtim të përmirësimit të kushteve të punës.

Qëllimi specifik është ndërtimi i një shoqërie civile më të gjallë me anë të rrjeteve, avokimit, krijimin e planifikimit organizativ strategjik afatgjatë dhe inkurajimin e nivelit të përfshirjes së OSHC-ve në procesin e vendimmarrjes për sigurimin e kushteve të sigurta dhe të shëndetshme të punës.

Pjesëmarrësit e interesuar do të kenë mundësinë të marrin pjesë në aktivitetet e mëtejshme të projektit në nivel lokal dhe kombëtar.

Profili i pjesëmarrësve

- Organizatat qytetare dhe mediatike

Gjuha e punës

Gjuha zyrtare për punën e trajnimit do të jetë anglisht (do të ketë përkthim simultan) dhe në gjuhën shqipe.

Akomodimi dhe shpenzimet e udhëtimit

Shpenzimet e akomodimit dhe udhëtimit do të mbulohen nga organizatori i trajnimit.

Si të aplikoni

Pjesëmarrësit e interesuar duhet të plotësojnë aplikimet e trajnimit.

Ju duhet të regjistroni pjesëmarrjen tuaj jo më vonë se 15 shtator 2017 ora 16:30.

Vërtetimet për pjesëmarrje do t'u dërgohet kandidatëve të zgjedhur pas skadimit të afatit të aplikimit.

Për çdo informacion të mëtejshëm, ne jemi në dispozicionin tuaj në kontaktet e mëposhtme:

+ 045947332 ose në adresën [email protected]

Me respekt,

Milan PETKOVSKI Agim Shaqiri

Projekt menaxher Zyrtar i Projektit

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments