Kosova OSH

Click here to edit subtitle

News

DORACAK PER MJEKET DHE MBROJTJA E TYRE NGA COVID-19

Posted by saracinif on August 17, 2020 at 8:35 AM

Shoqata Kosovare për Siguri dhe Shëndet në Punë - KOSHA, në kuadër të implementimit të proektit nga EU ( Mundësimi i kulturës parandaluese për siguri dhe shëndet në punë në Kosovë 2019/414-268),dhe në kuadër të aktiviteteve të rregullta të saja, ka bërë përkthimin e Doracakut për luftë kundër COVID-19. Ky doracak është prodhuar nga autoritetet Kineze për nevojat e spitaleve dhe njësive tjera mjekësore me qëllim të informimit të personelit mjekësor me metodat e përdorura në spitalet në Kinë.Shpresojmë se kjo është vetëm një kontribut i vogël në ndihmën e përballimit të kësaj Pandemie nga ana e KOSHA dhe se e njejta do ti shërbejë personelit mjekësor në Kosovë. Në linkun më poshtë mund të gjinden doracakët në gjuhën Shqipe dhe Angleze.

http://project-balcanosh.net/2020/04/21/manuali-i-trajtimit-dhe-parandalimit-covid-19/

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments