Kosova OSH

Click here to edit subtitle

News

Drejtim i shkurtër lidhur me COVID-19

Posted by saracinif on August 17, 2020 at 8:30 AM

Drejtim i shkurtër nga ana e Kryetarit të shoqatës për siguri dhe shëndet në punë e Kosovës - KOSHA, me rastin e sëmundjes COVID-19!

Linku deri tek drejtimi: https://www.youtube.com/watch?v=tS1hO1VEo2Y&t=125s


Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments