Kosova OSH

Click here to edit subtitle

News

KERKESA PER MBLEDHJEN E OFERTES PER KONSULTANT VENDOR PER PUNIM STUDIMI NGA SSHP

Posted by saracinif on January 15, 2018 at 6:10 AM

Zonja dhe zotërinj,


Kam kënaqësinë t'ju informoj se jeni të ftuar të merrni pjesë në procedurën për dorëzimin e ofertave për përgatitjen e një studimi.

Dokumentacioni i plotë i është bashkëngjitur kësaj letre dhe përmban:

A. Udhëzimet dhe kërkesat e tenderuesit

B. Anexi:

• Organizimi dhe metodologjia - Kërkesa për ofertë / Përshkrimi i projektit dhe specifikacioni teknik (Aneksi 5.3)

• Curriculum vitae e konsulentëve (CV)

• Oferta teknike - organizimi dhe metodologjia (dorëzuar nga tenderuesi - Shtojca 5.4)

• Buxheti (paraqitur nga ofertuesi si ofertë financiare, duke përdorur shabllonin e bashkangjitur në Aneksin 5.6).

Me respekt,

Milan PETKOVSKI

Menaxher i Projektit

Shkup

22.Dhjetor 2017

Për më tepër informata rreth thirrjes Ju lutemi te na kontaktoni ne e-mailin: [email protected]


Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

1 Comment