Kosova OSH

Click here to edit subtitle

News

view:  full / summary

IV Regional Conference on OSH

Posted by saracinif on October 4, 2018 at 10:20 AM Comments comments (0)

TEMATIC TOPICS

 

Better OSH Professionals – Better OSH Services;

Managing dangerous substances;

Building Safe and Healthy workers generation;

Data Collection.

Also other research papers and industry practitioners are welcomed to contribute to the thematic areas of the conference.

 

Forums

 

As part of the Conference there will be interactive, innovative and maximally fruitfull forums that will...

Read Full Post »

KERKESA PER MBLEDHJEN E OFERTES PER KONSULTANT VENDOR PER PUNIM STUDIMI NGA SSHP

Posted by saracinif on January 15, 2018 at 6:10 AM Comments comments (0)

Zonja dhe zotërinj,


Kam kënaqësinë t'ju informoj se jeni të ftuar të merrni pjesë në procedurën për dorëzimin e ofertave për përgatitjen e një studimi.

Dokumentacioni i plotë i është bashkëngjitur kësaj letre dhe përmban:

A. Udhëzimet dhe kërkesat e tenderuesit

B. Anexi:

• Organizimi dhe metodologjia - Kërkesa për ofertë /...

Read Full Post »

KERKESE PER OFERTE

Posted by saracinif on November 13, 2017 at 4:25 AM Comments comments (0)

DERI TE TË GJITHA PALËT E INERESUARA


Nga Shoqata Kosovare për Mbrojtje dhe Shëndet në Punë - KOSHA - Projekti "Ngritja e kapaciteteve dhe fuqizimi i rolit të organizatave regjionale të shoqërisë civile për përmirësimin e kushteve të punës dhe dialogut me institucionet shtetërore”.

Kërkesë për dhënjen e ofertës për shfrytëzimin e shërbimeve p&#...

Read Full Post »

Projekti Regjional- Trajnim 03-05 Tetor 2017

Posted by saracinif on August 22, 2017 at 3:25 PM Comments comments (0)

THIRRJE PËR PJESËMARRJE NË

PUNTËORINË PËR ÇËSHTJET THEMELORE TË SIGURISË DHE SHËNDETIT NË PUNË, STANDARDET, KUSHTET E PUNËS, AVOKIMIT DHE LOBIMIT AFTËSIVE TË PËRFAQËSUESËVE TË SHOQËRISË CIVILE DHE ORGANIZATAVE MEDIAALE

PROJEKTI: "RRITJA E KAPACITETEVE DHE FORCIMIN E ROLIT TË ORGANIZATAVE CIVILE REGJIONALE PËR PËRMIRËSIMIN E KUSHTEVE TË PUNËS D...

Read Full Post »

Takime Krossektoriale

Posted by saracinif on March 15, 2017 at 9:40 AM Comments comments (0)

Në vazhdimësi të zhvillimit të Projektit "Ngritja e kapaciteteve dhe forcimin e rolit të organizatave regjionale të shoqërisë civile për përmirësimin e kushteve të punës dhe dialogut me institucionet shtetërore", më 1 dhe 2 mars 2017 në Hoteli Sirius në Prishtinë u mbajtën takimet ndërsektoriale, edhe atë ditën e parë me përfaqësuesit e subjekteve juridike në...

Read Full Post »

KOSHA representatives in Occupational Health Congress - Macedonia

Posted by saracinif on October 31, 2016 at 10:30 AM Comments comments (0)

From 12.10.-14.10.2016 . The Second Macedonian Congress of Occupational Health with international participation, organized by the Macedonian Association of Occupational Health and the Institute of Occupational Medicine of Macedonia. Participants were from various countries from the region and Europe: Bulgaria, Albania, Serbia, Montenegro, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Italy and Austria. The convention presented more than a hundred scientific papers in the form of written speeches, plenary ...

Read Full Post »

ANNAUNCEMENT

Posted by saracinif on October 19, 2016 at 8:00 AM Comments comments (0)
Njoftim 

Në bazë të njoftimit të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, të datës 12.10.2016, me të cilin janë njoftuarë të gjithë kandidatët e interesuar për dhënien e provimit profesional (Certifikimin) nga Siguria dhe Shëndeti në Punë, se paraqitjen e provimit mund ta bëjnë nga data 12.10.2016 çdo ditë pune nga ora 9...

Read Full Post »

Organized meeting in Prishtina

Posted by saracinif on September 23, 2016 at 8:25 AM Comments comments (0)

On 09/20/2016 in Pristina was held a working meeting as part of the regional project "Capacity building and strengthening the role of regional civil society organizations in improving working conditions dhedialogut state institutions." The purpose was: identification of needs, problems of civil society organizations and media involvement, building partnerships between them in decision-making, encourage dialogue to enhance cooperation between regional organizations and institutions and improvi...

Read Full Post »

REGIONAL COOPERATION

Posted by saracinif on July 14, 2016 at 7:40 AM Comments comments (0)

As an result of good cooperation with State Labour Inspectorate in Kosova,Kosovar Occupational Safety and Health Association (KOSHA) was asked to assist SLI in creation of system for OSH and as a part of it , to assist SLI in organizing the two day workshop for the certifying and licensing commission, that will certify the OSH expert in Kosova. KOSHA as a part of BALcanOSH.Net and with great support from MOSHA and EU OSHA has organized the workshop in Prishtina on 12-13.07.2016. Theme of th...

Read Full Post »

Rss_feed