Kosova OSH

Click here to edit subtitle

News

view:  full / summary

DORACAK PER MJEKET DHE MBROJTJA E TYRE NGA COVID-19

Posted by saracinif on August 17, 2020 at 8:35 AM Comments comments (41)

Shoqata Kosovare për Siguri dhe Shëndet në Punë - KOSHA, në kuadër të implementimit të proektit nga EU ( Mundësimi i kulturës parandaluese për siguri dhe shëndet në punë në Kosovë 2019/414-268),dhe në kuadër të aktiviteteve të rregullta të saja, ka bërë përkthimin e Doracakut për luftë kundër COVID-19. Ky doracak është prodhuar nga autoritetet Kineze...

Read Full Post »

Drejtim i shkurtër lidhur me COVID-19

Posted by saracinif on August 17, 2020 at 8:30 AM Comments comments (0)

Drejtim i shkurtër nga ana e Kryetarit të shoqatës për siguri dhe shëndet në punë e Kosovës - KOSHA, me rastin e sëmundjes COVID-19!

Linku deri tek drejtimi: https://www.youtube.com/watch?v=tS1hO1VEo2Y&t=125s


28 Prilli Dita Botërore për SSHP

Posted by saracinif on August 17, 2020 at 8:20 AM Comments comments (0)

Në këtë ditë Botërore kurr kujtohen edhe ata të cilët e dhanë jetën në vend të punës, KOSHA së bashku më Universitetin UBT dhe në vazhdën e aktivitetit të projektit - Mundësimi i Kulturës Parandaluese për SSHP në Kosovë- i cili është i mbështetur nga Zyra e Unionit European në Kosovë.

Linku deri tek debati i organizuar:  https://www.youtube.com...

Read Full Post »

Debate me faktorët relevant

Posted by saracinif on August 17, 2020 at 8:15 AM Comments comments (0)

Në këtë periudhë u mbajtën tre debate në këto data:

Me përfaqësuesit e Inspektoratit të punës me datën: 13.06.2020;

Me përfaqësuesit e Këshillit për SSHP më datën : 24.07.2020;

Me përfaqësuesit e Unionit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës 30.07.2020

Të gjitha këto takime u mbajtën sipas protokoleve të Institucioneve Shtetër...

Read Full Post »

Debati i dytë me Ekspertët nga SSHP

Posted by saracinif on August 17, 2020 at 8:15 AM Comments comments (0)

Debati i dyte i rradhes me Ekspertet e SSHP-se lidhur me monitorimin e Ligjit per SSHP dhe rregulloret te cilat dalin nga i njejti Ligj.

Linku deri tek videoja: https://www.youtube.com/watch?v=XYNZnGqExp4&t=2026s

Debati i parë me faktorët relevant për SSHP

Posted by saracinif on August 17, 2020 at 8:10 AM Comments comments (0)

Me datën 21.05.2020 u mbajt takimi në distancë që ka për qëllim vazhdimin e aktiviteteve të KOSHA-s, nga Projekti “Mundësimi i kulturës parandaluese nga fushën e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë''

Linku deri tek videoja:https://www.youtube.com/watch?v=_qt8ubVxWXs&t=199s

ANGAZHIM I EKSPERTEVE PER LEGJISLACION DHE EDUKIM NGA SIGURIA DHE SHENDETI NE PUNE

Posted by saracinif on February 21, 2020 at 11:10 PM Comments comments (0)

Të nderuar kolegë

 

Shoqata kosovare për siguri dhe shëndet në punë – KOSHA, shfrytëzon rastin së pari të Ju njoftojë se në kuadër të kësaj shoqate, eshtë duke u implementuar Proekti- Mundësimi i kulturës parandaluese për siguri dhe shëndet në punë në Kosovë.

Në kuadër të proektit, KOSHA i informon anët...

Read Full Post »

IV Regional Conference on OSH

Posted by saracinif on October 4, 2018 at 10:20 AM Comments comments (0)

TEMATIC TOPICS

 

Better OSH Professionals – Better OSH Services;

Managing dangerous substances;

Building Safe and Healthy workers generation;

Data Collection.

Also other research papers and industry practitioners are welcomed to contribute to the thematic areas of the conference.

 

Forums

 

As part of the Conference there will be interactive, innovative and maximally fruitfull forums that will...

Read Full Post »

KERKESA PER MBLEDHJEN E OFERTES PER KONSULTANT VENDOR PER PUNIM STUDIMI NGA SSHP

Posted by saracinif on January 15, 2018 at 6:10 AM Comments comments (0)

Zonja dhe zotërinj,


Kam kënaqësinë t'ju informoj se jeni të ftuar të merrni pjesë në procedurën për dorëzimin e ofertave për përgatitjen e një studimi.

Dokumentacioni i plotë i është bashkëngjitur kësaj letre dhe përmban:

A. Udhëzimet dhe kërkesat e tenderuesit

B. Anexi:

• Organizimi dhe metodologjia - Kërkesa për ofertë /...

Read Full Post »

KERKESE PER OFERTE

Posted by saracinif on November 13, 2017 at 4:25 AM Comments comments (0)

DERI TE TË GJITHA PALËT E INERESUARA


Nga Shoqata Kosovare për Mbrojtje dhe Shëndet në Punë - KOSHA - Projekti "Ngritja e kapaciteteve dhe fuqizimi i rolit të organizatave regjionale të shoqërisë civile për përmirësimin e kushteve të punës dhe dialogut me institucionet shtetërore”.

Kërkesë për dhënjen e ofertës për shfrytëzimin e shërbimeve p&#...

Read Full Post »

Rss_feed